Relearning traditional Filipino remedies

Fever

Bawang Tsaa
Garlic Tea

Application

15 Minutes

Pungent

Sambong Tapalan
Sambong Plaster

Application

10 Minutes

Menthol

Anti-Helminthic

Niyog-Niyogan
Rangoon Creeper Seeds

Food

10 Minutes

Almond Like

Gout

Ulasimang Bato Tsaa
Peperomia Tea

Drink

15 Minutes

Mild Pepper

Kidney Stones

Sambong Tsaa
Sambong Tea

Drink

20 Minutes

Menthol

High Blood Sugar

Ampalaya Tsaa
Ampalaya Tea

Drink

15 Minutes

Bitter

Katas ng Amapalaya
Bitter Melon Extract

Drink

10 Minutes

Bitter

High Cholesterol

Katas ng Bawang
Garlic Extract

Drink

5 Minutes

Bitter

Tableta ng Bawang
Garlic Tablet

Tablet

5 Minutes

Pungent

General Health

Tsaang Gubat Tsaa
Tsaang Gubat Tea

Drink

20 Minutes

Oral & Dental

Acapulco Mangmumog
Acapulco Mouthwash

Mouthwash

20 Minutes

Bitter

Dahon ng Bayabas
Bayabas Leaves

Leaves

2-5 minutes

Bitter

Tsaang Gubat Mangmumog
Tsaang Gubat Mouthwash

Mouthwash

40 Minutes

Pain

Yerba Buena Tsaa
Yerba Buena Tea

Drink

2 weeks

Spearmint

Tsaang Gubat Tsaa
Tsaang Gubat Tea

Drink

25 Minutes

Respiratory

Lagundi Tsaa
Lagundi Tea

Drink

25 Minutes

Bitter

Skin

Dahon ng Acapulco
Acapulco Leaves

Application

15 Minutes

Unpleasant

Bayabas Tsaa
Guava Tea

Wash

20 minutes

Sweet

Katas ng Bawang
Garlic Juice Extract

Application

15 Minutes

Pungent

Ulasimang Bato Tapalan
Ulasimang Bato Poultice

Application

40 Minutes

Mustard